หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

การสืบพันธ์ของพืช

พืชสามารถสืบพันธ์โดยอาศัยเพศและโดยไม่อาศัยเพศเมื่อ หญ้าในสนามหญ้า (crabgrass) ในสนามหญ้าแผ่ขยายส่วนที่จะไปเป็นรากต่อไป ถือว่าเป็นการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธ์เพิ่มจากการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศตามปกติจะเกิดขึ้นก็โดยการอาศัยเมล็ด  หัว(Bulbs) และไรโซม(Rhizomes) ซึ่งอยู่เป็นลำต้นใต้ดิน ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช

ในการทาบกิ่งต่อตา เป็นการเชื่อมต่อกิงแขนงของพืชหนึ่งเข้ากับลำต้นอีกชนิด เป็นตัวอย่างของการประดิษฐ์สร้างขึ้น เป็นวิธีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ

รูปแบบการสืบพันธ์ที่ง่ายที่สุดแบบไม่อาศัยเพศของพืชเชลล์เดียว เช่นสาหร่ายซึ่งขยายพันธ์โดยการแบ่งเซลล์ตามปกติ

พืชทืี่สืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศจะเหมือนกับพืชต้นพ่อต้นแม่ และดังนั้นจึงถือว่าเป็นการโคลนนิ่ง  การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศทำได้รวดเร็วกว่าการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ แต่การสร้างประชากรจากการสืบพันธ์แบบนี้ การเปลี่ยนแปลงพันธ์จะเกิดขึ้นก็โดยการผ่าเหล่า (Mutation)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น